Người phụ nữ đang chờ đợi bằng chứng cho thấy thế giới vẫn sẽ tồn tại vào năm 2050 trước khi cô bắt đầu làm...